Obecni nauczyciele

mgr Aleksandra Trawczyńska - nauczyciel dyplomowany

 1. Studium Nauczycielskie  6-letnie w Krzepicach
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego”.
3-latki A

mgr Alicja Górnik - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna- kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania początkowego”.
 2. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.
5-latki B

mgr Barbara Derek - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki Wczesnoszkolnej”.
 2. Politechnika Częstochowska-Studia Podyplomowe w zakresie „Informatyka dla nauczycieli”.
 3. Akademia Polonijna w Częstochowie - Zarządzanie Oświatą.

mgr Bożena Klekotka - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna  - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania początkowego”.
 2. Akademia Ekonomiczna - Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości”.
6-latki

mgr Elżbieta Marona - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki wczesnoszkolnej”.
 2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Kurs Kwalifikacyjny z zakresu „Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej”.
 3. Akademia Wychowania Fizycznego - Studia Podyplomowe  w zakresie „Wychowania Fizycznego”.
 4. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny –Kurs Kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki”.
 5. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka'.
 6. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Oświatą'.
 7. Uniwersytet Łódzki - Studia Podyplomowe "Coaching".

mgr Ewa Najgebaur - nauczyciel dyplomowany

 1. Akademia im. Jana Długosza – Pedagogika  w specjalności „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna”.
 2. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.
 3. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi "Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej".
5-latki A

mgr Joanna Nowak - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego”.
 2. Akademia im. Jana Długosza-Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej –„Oligofrenopedagogiki”.
5-latki B

mgr Justyna Dusza - nauczyciel dyplomowany

 1. Akademia im. Jana Długosza - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej”
 2. Wyższa Szkoła Lingwistyczna – Studia Podyplomowe „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”
 3. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie "Zarządzanie w oświacie"
 4. Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
4-latki

mgr Kamil Jura - nauczyciel mianowany

 1. Akademia Jana Długosza "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna"
 2. Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości - Studia Podyplomowe Katechezy przedszkolnej
 3. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie "Zarządzanie w oświacie"
3-latki A

mgr Kinga Dźbik - nauczyciel początkujący

 1. Uniwersytet Opolski - Pedagogika Lecznicza z Oligofrenopedagogiką
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Nauczanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.
4-latki

mgr Maria Szydłowska - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna- kierunek Pedagogika w zakresie  „Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne”.
 2. Akademia im. Jana Długosza - Studia Podyplomowe w zakresie „Logopedii - Logopeda Oświatowy”.
3-latki B

mgr Monika Drab - nauczyciel początkujący

 1. Uniwersytet Wrocławski - Psychologia
 2. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Studia Podyplomowe - kwalifikacje pedagogiczne
 3. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej - Studio podyplomowe "Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim"
 4. Uniwersytet Łódzki - Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów – Studia podyplomowe

mgr Monika Fiedler - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna - kierunek Pedagogika w zakresie „Pedagogiki Wczesnoszkolnej”.
 2. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie - "Zarządzanie placówką oświatową."
3-latki B

mgr Monika Kula - nauczyciel początkujący

 1. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego"
4-latki

mgr Monika Marona - nauczyciel dyplomowany

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna – kierunek: filologia polska
 2. Akademia Wychowania Fizycznego – Studia Podyplomowe w zakresie „Wychowania fizycznego"
 3. Akademia im. Jana Długosza – Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej”
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania zasobami bibliotecznymi, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej”
 5. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej – Studia Podyplomowe w zakresie „Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim”
 6. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza – Studia Podyplomowe – kierunek: logopedia

mgr Sylwia Bujak - nauczyciel początkujący

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - kierunek Pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat).
 2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - kierunek Pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (mgr).