Rodzice i dzieci z laptopem
Rodzice

Dla rodziców

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla grup 3, 4, 5 i 6 letnich

 
6:00-8:00 
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:00-8:30
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
8:30-8:50
Zestaw ćwiczeń porannych/zabawa ruchowa.
8:50-9:00
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.
9:00-9:30
Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
9:30-11:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, (w tym posługiwanie się językiem nowożytnym; angielskim)
11:00-11:50
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, zajęcia w ogródku dydaktycznym "Pajączek".
11:50-12:00
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczo - porządkowe.
12:00-12:30
Obiad.
12:30-13.00
13.00-14.20
Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
Zabawy według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, rozwijanie zainteresowań i zdolności. Zajęcia dodatkowe : profilaktyka logopedyczna, zajęcia sportowe i taneczne, edukacja czytelnicza, religia.
 
14:20-14:30
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe.
14:30-15:00
Podwieczorek.
15:00-16:00
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziecmi uzdolnionymi (pozostałe dzieci zabawy dowolne), rozwijanie zainteresowań i zdolności.
16:00-17:00
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.