Rodzice i dzieci z laptopem
Rodzice

Dla rodziców

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla żłobka

 
6:45-8:30 schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne
8:30 – 9:00 czynności, higieniczne przygotowanie do śniadania
9:00 – 9:30 śniadanie
9:30 – 10:00 zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychosomatyczny dziecka, zajęcia, zabawy ruchowe koordynujące ciało dziecka doskonalące zmysły równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy techniczno-plastyczna, zajęcia rytmiczne i logarytmiczne
10:00 – 10:30 drugie śniadanie (owoc)
10:30-11:00 zabawy taneczne lub zabawy na dworze, zabawy swobodna
11:00 – 11:20 czynności higieniczne, przygotowanie dzieci do obiadu
11:20 – 11:40 obiad drugie danie
11:40 – 11:50 czynności higieniczne
? drzemka, słuchanie muzyki relaksacyjnej
14:00-14:15 czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku, zupa
14:15 – 14:50 czytanie bajek, z zabawy manipulacyjne
14:50 – 15:10 poczęstunek
15:10 – 17:00 zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu