Żłobek

Grupa utworzona
01.09.2023
Aneta Klimczak - opiekun dziecięcy, pielęgniarka
mgr Iwona Różycka - opiekun w żłobku
Anna Makuch - opiekun dziecięcy
Justyna Plamowska - opiekun dziecięcy